Saltar apartados

EXPERT EN TRACTAMENT I CURES MULTIDISCIPLINÀRIES EN REUMATOLOGIA CURS 2019-20

El curs és fruit de la col·laboració entre la Universitat d'Alacant: Departament d'Infermeria i el Departament de Salut de l'Hospital General i Universitari d'Alacant.

Pla d'Estudis

9314 EXPERT EN TRACTAMENT I CURES MULTIDISCIPLINÀRIES EN REUMATOLOGIA

Objectiu General
 • Adquirir coneixements i destreses que permeten al professional d'Infermeria enfrontar-se amb el seu treball assistencial de la forma més adequada i eficaç. Es basarà el curs en el desenvolupament de tres àrees: assistencial, educació, sanitària al pacient reumatológico i recerca.
Objectius Específics
 • Adquirir coneixement extens sobre les més importants patologies reumáticas.
 • Adquirir les destreses necessàries per a realitzar adequadament un examen físic i articular.
 • Adquirir les destreses necessàries per a realitzar una correcta avaluació de proves diagnòstiques i d'imatge.
 • Adquirir coneixements per a la correcta avaluació articular del pacient reumático.
 • Adquirir coneixements sobre membres de l'equip multidisciplinari: funcions i aportació de cada membre.
 • Proveir la formació necessària perquè realitzen l'Educació al Pacient reumático considerant les peculiaritats de la malaltia de base del pacient i el membre de l'equip multidisciplinari implicat.
 • Aconseguir que els professionals siguen capaços d'elaborar les seues pròpies estratègies de recerca orientades al millor coneixement de les malalties reumáticas.
 • Identificar, avaluar i abordar les qüestions psicosocials per a minimitzar el risc d'ansietat i depressió dels pacients.
Competències Generals
 • Adquirir coneixements i destreses que permeten als professionals de la salut prestar serveis sanitaris concordes amb les necessitats dels pacients afectats de patologies reumáticas.
 • Prestar serveis sanitaris i cures centrades en la persona potenciant la seua autocuidado i la continuïtat de l'assistència entre els diferents nivells de salut.
 • Capacitat per a dur a terme l'assistència sanitària basada en les evidències.
Competències Específiques
 • Ser competent per a reconèixer i saber actuar davant les més importants patologies reumáticas.
 • Ser capaç de realitzar adequadament un examen físic i articular.
 • Ser capaç de realitzar una correcta avaluació de proves diagnòstiques i d'imatge.
 • Saber realitzar l'avaluació articular del pacient reumático.
 • Saber treballar en equip multidisciplinari: funcions i aportació de cada membre.
 • Ser capaç de dur a terme l'Educació Sanitària dels pacients amb malaltia reumática.
 • Ser competent per a desenvolupar plans de recerca i presa de decisions basades en l'evidència.
 • Ser competent per a identificar i prevenir riscos relacionats amb la malaltia reumática.
Modalitat d'Impartició: Curs semipresencial
 • Les activitats es desenvoluparan en horari de matí i vesprada.
 • Els alumnes podran accedir, de forma electrònica, a la documentació de les assignatures a través del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant.
Destinataris

El curs està dirigit a professionals titulats en Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Nutrició, Podologia i Teràpia ocupacional.

Pla d'Estudis: 20 crèdits ECTS.
Assignatures:
 1. Patologies i diagnòstic d'imatge 4 ECTS
 2. Cronicitat i educació al pacient/ família/ comunitat 2 ECTS
 3. Metodologia de la recerca en reumatología 2 ECTS
 4. Pràctiques externes 4 ECTS
 5. Treball tutelat 1 ECTS
 6. L'equip multidisciplinari 3 ECTS
 7. Bases anatòmiques i valoració de l'aparell locomotor 2 ECTS
 8. Tractament farmacològic i no farmacològic 2 ECTS
Sistema d'Avaluació
 • Avaluació escrita. Examen tipus test (30%)
 • OSCE (Objective-Structured Clinical Examination) (50%)
 • Projecte Fi de Curs (20%)
Professorat del curs

Universitat d'Alacant i Professionals Experts i Especialistes.

CALENDARI DEL CURS:
 • Període de Preinscripció: de l'1 de novembre al 18 de desembre de 2019
 • Període de matrícula: del 7 al 31 de gener de 2020
 • Inici: 1 de març de 2020. Fi: 30 de juny de 2020.
 • Sessions presencials:
  • 25, 26 i 27 de març
  • 28, 29 i 30 d'abril
  • 28, 29 i 30 de maig
  • 11 i 12 de juny
  • Període de pràctiques: 1 al 30 de juny
Preinscripció: Formulari i Documentació

La inscripcion la realitzarà el propi alumne a través d'un formulari d'inscripció, habilitat durant el període del mateix:

PREINSCRÍBETE FORMULARI

Documentació requerida:

 • 1 fotocopia DNI
 • Còpia acarada / compulsada del títol acadèmic oficial (INSTRUCCIONS ACARE/COMPULSA)En cas que el títol acadèmic està expedit per la Universitat d'Alacant, no és necessari el seu acare.
 • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al curs.

La documentació requerida, en el cas que la titulació haja d'anar compulsada, serà enviada per correu postal certificat o missatgeria, dins del termini d'inscripció, a la següent adreça:

Universitat d'Alacant

Dpto. Infermeria

Ctra. Sant Vicent, s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

La documentació requerida, també es podrà lliurar personalment en la secretaria del Departament d'Infermeria i, per a açò, hauran d'aportar original i còpia de la titulació per a la seua acare.

No serà vàlida la preinscripció en la qual no es complete el formulari i en la qual no s'aporte la totalitat de la documentació requerida.

MATRÍCULA I FORMA DE PAGAMENT

Nombre de places: fins a 25 places.

Els alumnes admesos en el curs, hauran de matricular-se i pagar els rebuts corresponents durant el termini establit a aquest efecte a través de la plataforma d'UA Cloud. Per a açò, el Centre de Formació Contínua els enviarà un correu d'alumne UA i una contrasenya. Procediment de matrícula

Preu del curs: és de 1140%u20AC i es podrà abonar en tres terminis corresponents al 33% el primer i segon terminis i el 34% el tercer termini. El pagament del primer termini de la matrícula tindrà lloc deu dies des de la data de matrícula i serà sempre en efectiu. El segon termini es realitzarà en el mes de març i el tercer termini en el mes d'abril de 2020.

Els rebuts en efectiu es podran pagar en el Campus Virtual mitjançant targeta bancària.

Informació i inscripcions

Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant

Web: http://denfe.ua.es

E-mail: denfe@listas.ua.es

Telèfons: 965903518 / 3831

Sol·licitud de certificat acadèmic i diploma de cursos d'especialització

Els certificats acadèmics i diplomes se sol·licitaran i tramitaran directament a través d'UA-Cloud. Instruccions

Per a més informació: web del Centre de Formació Contínua. Mail: continua@ua.es

Telèfon: 965 90 94 22.

Adreça acadèmica:

Dra. Mª José Cabañero Martínez, Professora Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant.

Coordinació acadèmica i responsable institucional:

Dra. Jenny de la Torre Aboki

Mail: delatorre_jen@gva.es

Acreditacions:

Actualment, estem realitzant les gestions perquè el curs siga acreditat per la Societat europea de reumatología (EULAR).

Participen i organitzen:

 

Departament d'Infermeria
Departament d'Infermeria

Secció de Reumatología

Departament d'Infermeria


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464