Saltar apartados

MÀSTER EN URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 2015-16

TÍTOL PROPI ACTUALMENT SENSE DOCÈNCIA CURS 2016-17 I 2017-18

El Màster en Urgències i Emergències, títol propi, que s'impartirà en la Universitat d'Alacant, és fruit del conveni de col·laboració que aquesta Universitat (Departament d'Infermeria) té subscrit amb el Consell General d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA). Sota la direcció acadèmica del Departament d'Infermeria d'aquesta Universitat, té un ampli i important reconeixement professional i de les institucions que l'avalen, així com una alta demanda dels professionals sanitaris que treballen en el món de les emergències sanitàries, hospitalàries i prehospitalàries.

Per a més informació, visiteu el nostre BLOG.

Eixides professionals

El Màster que es presenta pretén donar cobertura a una important demanda social: la necessitat d'especialització dels professionals sanitaris que atenen els ciutadans en situacions d'emergències sanitàries hospitalàries i prehospitalàries. Possibilita un acostament entre la teoria/pràctica i recerca sanitària en el Sistema Nacional de Salut. 

Pla d'estudis

9200 Màster en Urgències i Emergències

Destinataris i condicions d'accés

Està dirigit a professionals titulats en Medicina i Infermeria interessats en el coneixement en profunditat de les actuacions en l'atenció sanitària emergent tant en l'àmbit hospitalari com en el prehospitalari.

Programa

 • Organització de l'assistència hospitalària i prehospitalària en les urgències i emergències.
 • Actuació en catàstrofes i accidents.
 • Suport vital bàsic i avançat en adults i xiquets.
 • Emergències respiratòries, cardiovasculars, neurològiques i altres emergències.
 • Emergències obstetricoginecològiques, neonatals i pediàtriques.
 • Tractament hospitalari i prehospitalari del pacient politraumatitzat.
 • Metodologia de la recerca aplicada.
 • Principis generals i tipologia del rescat en les emergències prehospitalàries.
 • Principis generals en les missions amb helicòpters de serveis mèdics d'emergència.
 • Tècniques diagnòstiques i terapèutiques en emergències hospitalàries i prehospitalàries.
 • Habilitats de comunicació, relació d'ajuda i intervenció en crisi.
 • Gestió, ètica i legislació en les emergències.
 • Pràctiques externes en diferents àmbits: SAMU, etc.
 • Projecte fi de màster.

Triptic

Preinscripció

El termini d'inscripció serà del 2 de juny al 15 d'octubre de 2015. Per a inscriure't hauràs de lliurar el formulari d'inscripció, junt amb la documentació requerida, personalment en la secretaria del Departament d'Infermeria, per mail a denfe@listas.ua.es o bé per correu postal a la següent adreça:

Universitat d'Alacant. Departament Infermeria. Apartat 99-03080 Alacant

Fomulari d'inscripció:  word   pdf

Normativa

Documentació per lliurar

 • 2 fotocopies DNI
 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic oficial o còpia i original per a l'acarament. Si el títol acadèmic està expedit per la Universitat d'Alacant, no cal acarament.
 • Currículum
 • 2 fotografies de mida carnet

Durada i horari

MÀSTER EN URGÈNCIES I EMERGÈNCIES: 60 crèdits ECTS.

Del 30 d'octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016

Matrícula i forma de pagament

El preu del curs és de 4.200 € i es podrà abonar en quatre terminis corresponents al 25%. El pagament del primer termini de la matrícula tindrà lloc deu dies des de la data de matrícula i serà sempre en efectiu. Els següents terminis es realitzaran en els mesos de febrer, maig i juny de 2015 i es podran domiciliar.

El període de matrícula serà del 15 de juny fins al 30 d'octubre de 2015.

Normativa

Equip directiu

Direcció:

Ángela Sanjuán Quiles. Professora Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant.

Coordinació:

Noelia García Aracil. Professora Associada Departament d'Infermeria Universitat d'Alacant. Infermera SAMU. Membre de la Comissió de Formació. SES Alacant

Mª Elena Castejón de la Encina. Professora Associada Departament d'Infermeria Universitat d'Alacant. Infermera SAMU. SES Alacant.

Beatriz Morales López. Doctora mèdica de SAMU.

Contacte

Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant

E-mail: denfe@listas.ua.es; telèfon: 965903518

Més informació: Ángela Sanjuán Quiles, e-mail: angela.sanjuan@ua.es

 

 

Departament d'Infermeria


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464