Saltar apartados

especialista en infermeria de pràctica avançada de l'àrea del cor 2018-19

El curs Especialista en Infermeria de Pràctica Avançada de l'Àrea del Cor és fruit del conveni de col·laboració entre la Universitat d'Alacant (Departament d'Infermeria) i els Departaments de Salut de Torrevella i Vinalopó (Hospitals de Torrevella i Vinalopó +xarxa de centres de salut d'Atenció Primària).

El curs pretén cobrir la necessitat d'especialització de les infermeres/us que atenen a pacients amb patologia cardiovascular, permetent l'adquisició de coneixements i habilitats per a la cura integral del pacient en tots els nivells d'atenció, situant al pacient i al cuidador en el centre del sistema.

Pla d'Estudis

9169 ESPECIALISTA EN INFERMERIA DE PRÀCTICA AVANÇADA DE L'ÀREA DEL COR

Objectius generals

 • Adquirir coneixements en recerca que permeten la valoració crítica de la pràctica clínica, la introducció de cures basades en evidència i el desenvolupament de recerca pròpia en l'àrea del cor.
 • Capacitar per a la planificació de cures concordes amb les necessitats dels pacients
 • Dotar d'eines per a la intervenció comunitària amb la finalitat de prevenir la malaltia i potenciar l'autocuidado del pacient una vegada adquirida.
 • Adquirir coneixements avançats en la identificació de problemes d'índole cardiovascular i el seu tractament. Reconèixer situacions d'urgència i emergència.
 • Participar dins de l'equip multidisciplinari com a infermera de rol avançat en les cures pre, intra i post derivats de proves diagnòstiques i/o tractaments mèdic-quirúrgics.
 • Capacitar per a adquirir una visió integral del procés del pacient, que permeta optimitzar els recursos a l'abast, garantint la continuïtat assistencial. Gestió del cas.
Competències Generals
 • Ser capaç de respondre a les demandes de la població amb problemes cardiológicos, a partir del perfeccionament en els nous coneixements científics, tecnològics i models de pràctica clínica en aqueix camp professional.
 • Aprofundir en l'àrea de coneixement específic de les cures cardiológicos que li permeta convertir-se en un referent professional per a altres àrees del camp de la infermeria (infermera de rol avançat).
 • Establir un pensament crític per a la presa de decisions en la valoració i planificació de les cures al pacient amb problemes cardiológicos.
 • Basar les intervencions dels professionals d'infermeria, per a l'atenció al pacient amb problemes cardiológicos, en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

Modalitat d'Impartició: Curs semipresencial

 • Les activitats presencials es desenvoluparan majoritàriament amb una periodicitat quinzenal els divendres vesprada i els dissabtes matí.
 • Les sessions presencials inclouran pràctiques simulades en entorns controlats i pràctiques clíniques en: consultes de cardiologia, sala d'hemodinámica, unitat d'hospitalització, vigilància intensiva i quiròfan de cirurgia cardíaca dels hospitals del Vinalopó i Torrevella; i en el centre de simulació de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant.
 • Els alumnes podran accedir, de forma electrònica, a la documentació de les assignatures a través del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant.

Destinataris

El curs està dirigit a professionals titulats en Infermeria

Programa: 30 crèdits ECTS

 1. Metodologia de la recerca. 4 ECTS
 2. Fisiologia cardiovascular i proves diagnòstiques. 2 ECTS
 3. Patologia cardiovascular: Prevenció, tractament i rehabilitació. 4.5 ECTS
 4. Cures de la patologia cardiovascular i la seua terapèutica mèdic-quirúrgica. 6.5 ECTS
 5. Gestió integral del cas. 2 ECTS
 6. Simulació en entorn controlat. 4 ECTS
 7. Practicum. 7 ECTS

Tríptic

Professorat

Professorat de la Universitat d'Alacant (Departament d'Infermeria)
 • Dr. Julio Cabrero García. Professor Catedràtic d'Universitat.
 • Dra. Juana Perpiñá Galvañ. Professor Contractat Doctor.
 • Dra. Carmen Solano Ruíz. Professora Titular d'Universitat.
 • D. Antonio Peña Rodríguez. Professor Associat.
 • Dr. Miguel Richart Martínez. Professor Catedràtic d'Universitat.
 • Dra. Ángela Sanjuán Quiles. Professor Contractat Doctor.
 • Dr. Antonio Oliver Roig. Professor Contractat Doctor.
 • Dra. Rocío Juliá Sanchís. Ajudant.
 • Dra. Sofia García Sanjuán. Ajudant
Professorat Professional Assistencial
 • Dr. Eduardo Tebar Botí. Cap de Servei de Cirurgia Cardíaca. Departament de Vinalopó.
 • Sra. Ana Gallar Muñoz. Infermera Cirurgia Cardíaca. Departament de Vinalopó
 • Sra. Ana María Villar Marhuenda. Infermera Cirurgia Cardíaca (perfusión). Departament0 de Vinalopó
 • D. David Martin Calvo. Infermer Imatge per al diagnòstic (hemodinámica). Departament de Torrevella i Vinalopó
 • Dr. Francisco Torres Saura. Metge especialista en Cardiologia (hemodinámica). Departament de Torrevella i Vinalopó
 • Sra. Mª Carmen Prieto Pagán. Supervisora d'UCI. Departament de Vinalopó.
 • Dr. Carlos de Diego Rus. Metge especialista en Cardiologia. Departament de Torrevella
 • D. Ibon Santamarina Ibarra. Fisioterapeuta. Departament del Vinalopó
 • Dra. Judith Torres Cañete. Metgessa especialista en Rehabilitació i Medicina Física. Departament de Vinalopó.
 • Sra. María José Sánchez Fernández. Infermera de Cardiologia. Departament de Torrevella
 • Sra. Cristina Solano Hernández. Infermera de Cardiologia. Departament de Torrevella
 • Sra. Leticia Samper Soto. Coordinadora d'Atenció Primària. Departament de Vinalopó
 • Dra. Jessica Sánchez Quiñones. Metge especialista en Cardiologia. Departament d'Alacant.
 • D. Francisco Javier Ballesta López. Supervisor d'Hospitalització. Departament de Vinalopó.
 • Sra. Mireia Ladios Martín. Responsable Qualitat. Grup Ribera salut.

Inici del curs

Inici: 16 de novembre de 2018

Preinscripció (Formulari i Documentació Requerida)

Període de preinscripció: del 15 de juny al 19 d'octubre de 2018

La inscripcion la realitzarà el propi alumne a través d'un formulari d'inscripció, habilitat durant el període del mateix:

PREINSCRIU-TE

La documentació requerida en format (doc, jpg, pdf) serà enviada per correu electrònic al mail de contacte del Departament d'Infermeria: denfe@listas.ua.es dins del termini d'inscripció (Veure apartat de Documentació a lliurar)

No serà vàlida la preinscripció en la qual no es complete el formulari i en la qual no s'aporte la totalitat de la documentació requerida.

Normativa

Documentació requerida:

 • 1 fotocopia DNI
 • Còpia acarada / compulsada del títol acadèmic oficial (INSTRUCCIONS). En cas que el títol acadèmic està expedit per la Universitat d'Alacant, no és necessari el seu acare.
 • 1 fotografia grandària carnet
 • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al curs d'especialista.
 • Currículum personal

Matrícula i forma de pagament

Període de matrícula: de l'1 d'octubre al 31 d'octubre de 2018

El preu del curs és de 1950%u20AC i es podrà abonar en dos terminis corresponents al 50%.El pagament del primer termini de la matrícula tindrà lloc deu dies des de la data de matrícula i serà sempre en efectiu. El segon termini es realitzarà en el mes de març de 2019.

Els rebuts en efectiu es podran pagar en el Campus Virtual mitjançant targeta bancària.

Beca

S'oferirà 1 beca de 1000 Euros a la persona amb millor Currículum vitae (segons barem de la Universitat d'Alacant).

Quan l'estudiant realitze la matrícula, si vol optar a la beca, haurà d'aportar les fotocòpies dels certificats que acrediten els mèrits (cursos, comunicacions a congressos, publicacions, experiència professional, etc) indicats en el seu currículum vitae.

Procediment de matrícula

Criteris d'admissió

Aspectes a valorar en el procés de selecció:

1. Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al curs d'especialista.

2. Currículum personal en el qual s'evaluan les següents activitats desenvolupades per l'aspirant:

 • experiència en l'exercici professional assistencial
 • activitat investigadora
 • formació continuada
 • altres mèrits

Informació i inscripcions

Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant

http://denfe.ua.es

E-mail: denfe@listas.ua.es

Telèfons: 965903518 / 3831

Sol·licitud de certificat acadèmic i diploma de cursos d'especialització

Els certificats acadèmics i diplomes se sol·licitaran i tramitaran directament a través d'UA-Cloud.

IMPORTANT: solament poden demanar-se per aquesta via els certificats, diplomes i fitxes a partir del curs acadèmic 14-15. Els duplicats de títols de cursos anteriors se sol·licitaran en la secretaria del Centre de Formació Contínua).Veure informació

Per a més informació: web del Centre de Formació Contínua o Correu electrònic: continua@ua.es Telèfon: 965 90 94 22.

Adreça acadèmica

Directora d'estudis

Dra. Juana Perpiñá Galvañ

Professora Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant.

Codirectors d'estudis

Dr. Eduardo Tebar Botí

Cap de Servei de Cirurgia Cardíaca. Departament del Vinalopó.

Sra. María Torres Figueiras

Supervisora de docència, qualitat i Recerca. Departament de Torrevella i Vinalopó.

Departament d'Infermeria


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464