Saltar apartados

especialista en infermeria de pràctica avançada de l'àrea del cor 2017-18

El curs Especialista Universitari en Infermeria de Pràctica Avançada de l'Àrea del Cor és fruit del conveni de col·laboració entre la Universitat d'Alacant (Departament d'Infermeria) i les empreses Elx Crevillent Salut S.A. i Torrevella Salut UTE.

El curs pretén cobrir la necessitat d'especialització de les infermeres i infermers que atenen a pacients amb patologia cardiovascular, permetent l'adquisició de coneixements avançats i habilitats per a la cura integral del pacient en tots els nivells d'atenció, situant al pacient i al cuidador en el centre del sistema, amb la finalitat de millorar els seus resultats de salut.

Inici del curs

El curs donarà començament el 17 de novembre de 2017.

Objectius generals

 • Conèixer el concepte d'infermeria de pràctica avançada i el seu desenvolupament a Espanya.
 • Adquirir coneixements en recerca que permeten la valoració crítica de la pràctica clínica, la introducció de cures basades en evidència i el desenvolupament de recerca pròpia en l'àrea del cor.
 • Analitzar de forma crítica les fortaleses i debilitats de la cura en el context clínic actual.
 • Adquirir coneixements avançats que permeten la identificació de problemes d'índole cardiovascular i el seu tractament. Reconèixer situacions d'urgència i emergència.
 • Capacitar per a la planificació de cures concordes amb les necessitats dels pacients, per a millorar els seus resultats de salut.
 • Participar dins de l'equip multidisciplinari com a infermera de rol avançat en les cures pre, intra i post derivats de proves diagnòstiques i/o tractaments mèdic-quirúrgics.
 • Dotar d'eines per a la intervenció comunitària amb la finalitat de prevenir la malaltia i potenciar l'autocuidado del pacient una vegada adquirida.
 • Capacitar d'una visió integral del procés del pacient per a optimitzar els recursos a l'abast i garantint la continuïtat assistencial. Gestió del cas.

Competències generals

 • Ser capaç de respondre a les demandes de la població amb problemes cardiológicos, a partir del perfeccionament en els nous coneixements científics, tecnològics i models de pràctica clínica en aqueix camp professional.
 • Aprofundir en l'àrea de coneixement específic de les cures cardiológicos que li permeta convertir-se en un referent professional per a altres àrees del camp de la infermeria (infermera de rol avançat).
 • Establir un pensament crític per a la presa de decisions en la valoració i planificació de les cures al pacient amb problemes cardiológicos.
 • Basar les intervencions dels professionals d'infermeria, per a l'atenció al pacient amb problemes cardiológicos, en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

Modalitat d'impartició: Curs semipresencial

 • Les activitats presencials es desenvoluparan majoritàriament amb una periodicitat quinzenal els divendres vesprada i els dissabtes matí.
 • Les sessions presencials inclouran pràctiques simulades en entorns controlats: consultes de cardiologia, unitat de vigilància intensiva i quiròfan de cirurgia cardíaca dels hospitals del Vinalopó i Torrevella; centre de simulació de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant.
 • Els alumnes podran accedir, de forma electrònica, a la documentació de les assignatures a través del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant.

Destinataris

El curs està dirigit a professionals titulats en Infermeria (Diplomat en Infermeria i Graduat en Infermeria).

Programa (30 crèdits ECTS)

 • Metodologia de la recerca: Presa de decisions basada en l'evidència (4 ECTS)
 • Fisiologia cardiovascular i proves diagnòstiques (2 ECTS)
 • Patologia cardiovascular: Prevenció, tractament i rehabilitació (4.5 ECTS)
 • Cures de la patologia cardiovascular i la seua terapèutica medico-quirúrgica (rol avançat de col·laboració; 6.5 ECTS)
 • Gestió integral del cas (2 ECTS)
 • Simulació en entorn controlat (4 ECTS)
 • Practicum (7 ECTS)

Tríptic

Professorat

Professorat de la Universitat d'Alacant
 • María José Cabañero Martínez
 • Julio Cabrero García
 • Antonio Peña Rodríguez
 • Juana Perpiñá Galvañ
 • Miguel Richart Martínez
 • Ángela Sanjuán Quiles
 • Mª Carmen Solano Ruíz
Professorat d'altres universitats
 • Juan Diego Ramos Pichardo
Professorat Professional Assistencial
 • Francisco Javier Ballesta López
 • Carlos de Diego Rus
 • Nuria Fernández García
 • Ana Gallar Muñoz
 • Mireia Ladios Martín
 • David Martín Calvo
 • Mª Carmen Prieto Pagán
 • Leticia Samper Soto
 • María José Sánchez Fernández
 • Jesica Sánchez Quiñones
 • Ibon Santamarina Ibarra
 • Cristina Solano Hernández
 • Francisco Torres Saura
 • Eduardo Tebar Botí
 • Ana María Villar Marhuenda

Avaluació

Per a superar les assignatures és necessari assistir al 80% de les sessions presencials. Els alumnes hauran de realitzar activitats pràctiques i superar proves de caràcter objectiu, que no suposaran més d'un 50% de la nota final.

Preinscripció

Ampliació del termini d'inscripció: del 15 de juny fins al 15 d'Octubre de 2017

La inscripcion la realitzarà el propi alumne a través d'un formulari d'inscripció, habilitat durant el període del mateix.

La documentació requerida en format (doc, jpg, pdf) serà enviada per correu electrònic al mail de contacte del Departament d'Infermeria: denfe@listas.ua.es dins del termini d'inscripció (Veure apartat de Documentació a lliurar)

No serà vàlida la preinscripció en la qual no es complete el formulari i en la qual no s'aporte la totalitat de la documentació requerida.

Normativa

Documentació a lliurar

 • (*) Còpia compulsada del títol acadèmic oficial o còpia i original per a la seua acare. Si el títol acadèmic està expedit per la Universitat d'Alacant, no és necessari el seu acare.
 • 1 Copia DNI
 • 1 fotografia grandària carnet
 • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al curs d'especialista.
 • Currículum personal.

  (*)IMPORTANT : El títol acadèmic oficial ha de ser una còpia acarada / compulsada amb segells originals pel que és necessari l'enviament d'aquest document per correu postal a la següent adreça:

  Departament d'Infermeria (Especialista en Infermeria de Pràctica Avançada de l'Àrea del Cor)
  Facultat de Ciències de la Salut
  Universitat d'Alacant
  Carretera de Sant Vicent del Raspeig S/N
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant

  (*) L'ENVIAMENT DE TITULACIÓ VÀLIDA per a la matrícula és el següent:

  A) DOCUMENTS ESPANYOLS:

  - Còpia acarada per la secretaria del Departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant. La persona interessada / autoritzada ha de personar-se amb el document original i la fotocòpia per a la seua acare.
  - Còpia acarada per un notari espanyol. La personal interessada ha d'enviar per correu postal la còpia del títol acarada per un notari amb els segells originals. S'estima que el preu d'aquest tràmit és d'uns 10 euros i es pot obtenir en un parell de dies.
  - Còpia compulsada per l'organisme o institució que emet el document (compulsada, no acarada) amb segells originals. En aquest cas cal dirigir-se a la universitat on es van cursar els estudis per a obtenir una còpia compulsada i enviar-la amb segells originals per correu postal.

  B) DOCUMENTS ESTRANGERS:
  - Còpia acarada per la secretaria del Departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant.La persona interessada / autoritzada ha de personar-se amb el document original i la fotocòpia per a la seua acare.
  -Els documents que NO vengen acarats per la secretaria administrativa del curs han d'estar legalitzats (conveni de la Haya o Via diplomàtica) i portar acare de consolat o ambaixada d'Espanya. Cal enviar aquest document per correu postal amb els segells originals.

  (*) NO SERAN VÀLIDES L'ENVIAMENT DEL LES FOTOCÒPIES DEL TÍTOL AMB SEGELLS ESCANEJATS.

Matrícula i forma de pagament

La matrícula es realitzarà de l'1 al 31 d'octubre de 2017.

El preu del curs és de 1950%u20AC i es podrà abonar en dos terminis corresponents al 50%. El pagament del primer termini de la matrícula tindrà lloc deu dies des de la data de matrícula i serà sempre en efectiu. El segon termini es realitzarà en el mes de març de 2018.

Els rebuts en efectiu es podran pagar en el Campus Virtual mitjançant targeta bancària.

S'oferirà 1 beca de 1000%u20AC a la persona amb millor Currículum vitae. Quan l'estudiant realitze la matrícula, si vol optar a la beca, haurà d'aportar les fotocòpies dels certificats que acrediten els mèrits (cursos, comunicacions a congressos, publicacions, experiència professional, etc) indicats en el seu currículum vitae.

Procediment de matrícula

Criteris d'admissió

Aspectes a valorar en el procés de selecció:

1. Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al curs d'especialista.

2. Currículum personal en el qual s'evaluan les següents activitats desenvolupades per l'aspirant:

 • experiència en l'exercici professional assistencial
 • activitat investigadora
 • formació continuada
 • altres mèrits

Sol·licitud de certificat acadèmic i diploma de cursos d'especialització

Els certificats acadèmics i diplomes se sol·licitaran i tramitaran directament a través d'UA-Cloud.

IMPORTANT: solament poden demanar-se per aquesta via els certificats, diplomes i fitxes a partir del curs acadèmic 14-15. Els duplicats de títols de cursos anteriors se sol·licitaran en la secretaria del Centre de Formació Contínua).Veure informació

Per a més informació: web del Centre de Formació Contínua o  Correu electrònic: continua@ua.es Telèfon: 965 90 94 22.

Adreça acadèmica

Directora d'estudis

Dra. Juana Perpiñá Galvañ

Professora Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant

Codirectors d'estudis

Dr. Eduardo Tebar Botí

Facultatiu Especialista de Cirurgia Cardiovascular

José Fernández de Maya

Supervisor de Docència, Qualitat, Recerca i Banc de Sang de l'Hospital del Vinalopó

Contacte

Juana Perpiñá Galvañ - e-mail: juana.perpina@ua.es - telèfon: 965903400 ext. 2773

Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant

Més informació:

Secretaria del Departament d'Infermeria

E-mail: denfe@listas.ua.es

Telèfon: 96590 3518/ 3831

Departament d'Infermeria


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464