Saltar apartados

Especialista HEMS i Assistència Mèdica Aerotransportada (HICAMS, FWAA) 2017-18

El curs d'Especialista HEMS i Assistència Mèdica Aerotransportada (HICMS, FWAA) és l'evolució de l'antic curs HEMS ja extingit que té el suport de la Universitat d'Alacant (Departament d'Infermeria).

Se segueixen els estàndards europeus en matèria mèdic-assistencial en vol i de normativa aeronàutica amb l'aplicació de la metodologia del TRAINING HEMS desenvolupada per l'Àrea de Formació del Departament d'Infermeria.

El curs està impartit per Instructors HEMS sanitaris, amb més de 15 anys d'experiència en medicina aerotransportada del pacient crític, sota el paraigua universitari del personal docent de la Universitat d'Alacant.

La temàtica del Curs d'Especialista HEMS versa sobre la implicació de la fisiopatologia aèria en la fisiopatologia del pacient crític i en les diferents situacions clíniques, així com sobre l'atenció en els diversos entorns de l'àmbit de l'emergència mèdica, zona urbana, muntanya, mar, amb implicació de tècniques de rescat en què preval l'atenció "in situ". Ensenyar a moure's amb confiança en l'entorn de l'helicòpter en les missions HEMS & HICAMS, i en l'entorn de l'avió en les missions FWAA. Adquirir les capacitats per a exercir professionalment la cura del pacient crític en un entorn específic amb les peculiaritats de la normativa aeronàutica.

Inicie fase online del curs

1 de febrer de 2018

Fases presencials

ABRIL: 16, 17 i 18. Lloc: Universitat d`Alacant
MAIG: 10, 11 i 12. Lloc: Universitat d`Alacant
JUNY: 18, 19 i 20. Lloc: Universitat d`Alacant

Competències generals

El curs capacita el professional perquè puga assumir qualsevol repte en l'assistència mèdica aerotransportada:

 • Àmbit HEMS (Helicopter Emergency Medical Service): Assistència in situ a pacients politraumatizados i patologia mèdica diversa en qualsevol entorn independentment de l'hostil que siga.
 • Àmbit HICAMS (Helicopter Intensive Care Avanced Medical Service): Assistència del pacient crític amb recursos avançats com ECMO, BIAC, nounats amb Incubadora, etc.
 • Àmbit FWAA (Fixed Wing Air Ambulance): Assistència mèdica amb avió sanitari, avió comercial i repatriacions de llarga distància.

Metodologia docent

La metodologia docent del curs es basa en:

 • L'experiència i recerca en matèria HEMS dels instructors.
 • L'aplicació de la simulació en el entorn HEMS.
 • Entorn virtual amb eines docents com l'i-video, i-xat, etc.
 • Fase presencial amb el 90 % de les hores de tipus pràctic.
 • Treball en equip amb altres sectors de l'emergència: Bombers,

El curs pretén oferir un pas més a aquells professionals de l'emergència que vulguen arribar a tots els àmbits de l'assistència mèdica del pacient crític.

Modalitat d'impartició

Curs semipresencial

Destinataris

El curs està dirigit a Llicenciats i Graduats en Medicina i Diplomats i Graduats en Infermeria (DUE) per a la capacitació en l'assistència del pacient crític en medicina helitransportada HEMS (Servei dels Helicòpters d'Emergències Mèdiques)

Programa

 • Simulació en entorn controlat
 • Practicum en aeronau i simulació controlada
 • Practicum entorn hostil controlat (urbà, muntanya, aquàtic)
 • Fisiologia aeronàutica aplicada
 • Fisiopatologia del pacient crític en el mitjà aeronàutic
 • Normativa aeronàutica en matèria mèdic assistencial
 • Múltiples víctimes & HEMS
 • ACRM i emergències en vol
 • HEMS i treball des de terra
 • Trasllat en ala fixa

Tríptic

Professorat

Professorat de la Universitat d'Alacant
 • Mª Elena Castejón de l'Alzina
 • Noelia García Aracil
 • Ángela Sanjuán Quiles
Professorat Professional Assistencial
 • Diego Aylagas Martínez
 • Francisco Benjumea Fernández
 • María del Carmen Casal Angulo
 • Antonio Cid Dorribo
 • Roberto Carlos Estevez
 • Víctor Fernández Gallego
 • Elena Garrido Abia
 • José Ignacio Garrot Moreno
 • Luís Mifsut Rodríguez
 • Andrés Pacheco Rodríguez
 • Juan Carlos Rodríguez Meléndez
 • Juan Antonio Sinisterra Aquilino
 • José Sorribes del Castillo
 • Noelia Ureta Velasco

Preinscripció

El termini d'inscripció serà del 2 de setembre fins al 28 d'octubre de 2017.

La preinscripció, que només estarà activa durant les dates indicades, la realitzarà el propi estudiant a través del formulari que s'activarà durant el període de preinscripció establit i a través de l'enviament de la documentació requerida. En cas d'enviament de titulació acarada / compulsada de titulacions oficials (Diplomatura / Grau / Màster) s'haurà d'enviar còpia acarada / compulsada per correu postal. La resta de documentació es pot enviar per correu electrònic a denfe@listas.ua.es o enviar tota la documentació per correu postal.

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ

Documentació a lliurar


 • Fotocopia de la titulació (Diplomatura / Grau / Màster). En cas que NO siga de l' Universidat d' Alicant, será precís el envío postal d' una  Copia acarada / compulsada dels títols acadèmics oficials (*)
 • 1 copia DNI
 • 1 fotografia de mida carnet
 • Curriculum vitae

  (*)IMPORTANT : El títol acadèmic oficial ha de ser una còpia acarada / compulsada amb segells originals pel que és necessari l'enviament d'aquest document per correu postal a la següent adreça:

  Departament d'Infermeria (Especialista HEMS)
  Facultat de Ciències de la Salut
  Universitat d'Alacant
  Carretera de Sant Vicent del Raspeig S/N
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant

  (*) L'ENVIAMENT DE TITULACIÓ VÀLIDA per a la matrícula és el següent:

  A) DOCUMENTS ESPANYOLS:

  - Còpia acarada per la secretaria del Departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant. La persona interessada / autoritzada ha de personar-se amb el document original i la fotocòpia per a la seua acare.
  - Còpia acarada per un notari espanyol. La personal interessada ha d'enviar per correu postal la còpia del títol acarada per un notari amb els segells originals. S'estima que el preu d'aquest tràmit és d'uns 10 euros i es pot obtenir en un parell de dies.
  - Còpia compulsada per l'organisme o institució que emet el document (compulsada, no acarada) amb segells originals. En aquest cas cal dirigir-se a la universitat on es van cursar els estudis per a obtenir una còpia compulsada i enviar-la amb segells originals per correu postal.

  B) DOCUMENTS ESTRANGERS:
  - Còpia acarada per la secretaria del Departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant.La persona interessada / autoritzada ha de personar-se amb el document original i la fotocòpia per a la seua acare.
  -Els documents que NO vengen acarats per la secretaria administrativa del curs han d'estar legalitzats (conveni de la Haya o Via diplomàtica) i portar acare de consolat o ambaixada d'Espanya. Cal enviar aquest document per correu postal amb els segells originals.

  (*) NO SERAN VÀLIDES L'ENVIAMENT DEL LES FOTOCÒPIES DEL TÍTOL AMB SEGELLS ESCANEJATS.

Baremación del Currículum vitae

A. Temps treballat: no és necessari aportar certificats. Pots indicar-ho en el teu CV amb dates concretes.
 • En emergències i urgències:
  • Prehospitalarias: 0.2 punts per cada mes treballat
  • Hospitalàries: 0.15 punts per cada mes treballat.
 • En qualsevol altra especialitat:
  • UCI, anestèsia: 0.15 punts per cada mes treballat
  • Resta d'especialitats: 0.1 punts per cada mes treballat
B. Formació:
 • Formació específica en matèria d'emergències / urgències:
  • MASTER: 10 punts
  • Altres titulacions: Cada 75 hores: 1 punt
 • Formació en altres matèries sanitàries diferents de l'emergència / urgència:
  • MASTER: 5 punts
  • Altres titulacions: Cada 75 hores: 0.5 punts
C. Docència en matèria mèdica / sanitària
 • Universitària: 0.2 punts / quadrimestre lectiu
 • No universitària: 0.1 punt / 10 hores lectives
D. Altres conceptes a valorar: Sense quantificació
 • Publicacions i participacions en Congressos de caràcter mèdic-sanitari
 • Idiomes i coneixements d'informàtica

Criteris d'admissió

Es valorarà experiència HEMS & HICAMS, emergències, urgències, UCI, Cura neonatal i anestesiologia, així com formació en totes aquestes àrees.

S'oferiran 16 places, 8 per a metges i 8 per a DUE. En el cas que no es cobrisca el contingent d'una categoria professional es permetrà completar de l'altra fins al mínim reflectit.

Llista d'Admesos i Espera i Llista d'Exclosos

Llista d'Admesos i Espera en Infermeria

Llista d'Admesos i Espera en Medicina

Llista d'Exclosos

Matrícula i forma de pagament

La matrícula es realitzarà del 14 de novembre al 14 de desembre de 2017

El preu del curs és de 2.850%u20AC i es podrà abonar en tres terminis corresponents al 33.33%. El pagament del primer termini de la matrícula tindrà lloc deu dies des de la data de matrícula i els següents terminis es realitzaran en els mesos de febrer i març de 2017. Els rebuts s'abonaran en efectiu.

Els rebuts en efectiu es podran pagar en el Campus Virtual mitjançant targeta bancària.

La matrícula la realitzarà el propi estudiant a través d'UACloud (automatrícula) amb les claus d'accés que rebrà per correu electrònic una vegada s'hi haja preinscrito correctament.

Sol·licitud de certificat acadèmic i diploma de cursos d'especialització

Els certificats acadèmics i diplomes se sol·licitaran i tramitaran directament a través d'UA-Cloud.

IMPORTANT: solament poden demanar-se per aquesta via els certificats, diplomes i fitxes a partir del curs acadèmic 14-15. Els duplicats de títols de cursos anteriors se sol·licitaran en la secretaria del Centre de Formació Contínua).Veure informació

Per a més informació: web del Centre de Formació Contínua o  Correu electrònic: continua@ua.es Telèfon: 965 90 94 22.

Adreça acadèmica

Directora d'estudis

Dra. Ángela Sanjuán Quiles

Professora Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant

Codirector d'estudis

Luís Mifsut Rodríguez

Metge del SAMU

Coordinació acadèmica i de relacions amb les empreses

Dra. Noelia García Aracil

Professora Departament d'Infermería. Universitat d'Alicant

Dr. Juan A. Sinisterra Aquilino

Metge HEMS.

Contacte

Ángela Sanjuán Quiles - email: angela.sanjuan@ua.es

Luís Mifsut Rodríguez - email: luis.mifsut@ua.es

Noelia García Aracil - email: noelia.garcia@ua.es

Juan A. Sinisterra Aquilino - email: juan.sinisterra@ua.es

Departament d'Infermeria. Universitat d'Alacant - e-mail: denfe@listas.ua.es Telèfon: 96590 3518 / 3831

Departament d'Infermeria


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464